fbpx
Privacyverklaring — XLBO
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Privacyverklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio (XLBO). Deze privacy verklaring is bedoeld om u als klant te informeren welke gegevens XLBO van u gebruikt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

 

 

1. Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de wijze waarop XLBO uw gegevens verzamelt en hoe ze met uw gegevens omgaat.

We zullen aangeven waar we uw gegevens opslaan en met welk doel uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vertellen we u welke beveiligingsmaatregelen we treffen en wijzen wij u op uw rechten en plichten omtrent uw privacy en hoe u daarvan gebruik kunt maken.

 

 

2. Wie is XLBO

Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio is een Ontwerpbureau in de bouwsector. Ze richt zich op particulieren die hun eigen nieuwbouw(droom)huis willen bouwen en ontwerpt deze samen met hen. Daarnaast organiseert XLBO de aanvraag omgevingsvergunning en staat ze de klant bij in het aanbestedings- en uitvoeringsproces.
Naast particulieren kan XLBO ook ontwerpen/ plannen ontwikkelen ten behoeve van projecten, in opdracht van projectontwikkelaars.
In de bovengenoemde processen zal op diverse momenten gebruik gemaakt worden van (uw) persoonsgegevens. Het is daarom goed dat u weet wat er met die gegevens gedaan wordt.
Tevens is het voor u nuttig om te weten hoe u uw wensen omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens kenbaar kunt maken. In het vervolg van deze verklaring zal dit worden uitgelegd.
XLBO heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar (door bijvoorbeeld websitebezoek), tenzij ze toestemming hebben van hun ouders (of voogd). XLBO kan echter niet altijd controleren of iemand ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Bent u er van overtuigd dat XLBO persoonlijke gegevens van een minderjarige heeft verzameld of heeft u op de een of andere manier vragen of klachten omtrent het gebruik door XLBO van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

privacy@xlbo.nl │ 0541-712833
Boekweit 17 │ 7577 HM │ Oldenzaal
BTW: 103945064B01 │ KvK nummer: 71677428

Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Xander Lammerink.

 

 

3. Doel gegevens

Door XLBO wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Hieronder een toelichting.

 • Contact opnemen
  Wanneer u contact met XLBO opneemt en bij het intakegesprek zullen uw contactgegevens mogelijk worden verzameld. Doel hiervan is om, indien noodzakelijk, contact met u op te kunnen nemen wanneer dit voor de dienstverlening noodzakelijk is. De gegevens waar het hier om gaat zijn contactgegevens zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Aanvraag vergunning
  In het vervolg van de dienstverlening zal gevraagd worden om aanvullende gegevens zoals: BSN-nummer en geboorte datum. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de conceptaanvraag/ vooroverleg (in sommige gevallen) en voor de aanvraag omgevingsvergunning.
 • Website
  Op dit moment wordt op de website www.xlbo.nl nog geen persoonsgegevens van u verzameld. Dit kan in de toekomst veranderen, waarna uiteraard deze verklaring zal worden aangepast. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, omdat ze noodzakelijk zijn voor de overeengekomen dienstverlening of om u in contact te brengen met (potentiële) relaties en/of opdrachtnemers.

 

 

4. Ontvangers

De persoonsgegevens die Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

 • OneDrive:
  Gegevens die XLBO produceert, worden opgeslagen op OneDrive van Microsoft. Dit betreft dus ook uw persoonsgegevens die, naast dat ze in de projectenadministratie zijn opgenomen, ook op de formulieren voor vergunningaanvraag, (teken) opdrachten en facturen vermeld staan. Zie hier de privacyverklaring van Microsoft.
 • Neostrada
  De e-mail en website van XLBO worden gehost door Neostrada. Op het moment dat u contact met ons opneemt via de website (nu nog niet mogelijk) of via de e-mail, worden die betreffende berichten en e-mails opgeslagen op de servers van Neostrada. Zie hier de privacy verklaring van Neostrada.

 

 

5. Opslag periode

Uw persoonsgegevens worden voor lange tijd bewaard door XLBO maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar dienstverlening of dan noodzakelijk is op grond van wettelijke regelingen zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar). Wanneer u een e-mail stuurt naar XLBO, dan zal deze e-mail tot maximaal 2 jaar terug worden bewaard.

 

 

6. Beveiliging

XLBO verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Daarnaast zullen er geen fysieke kopieën worden gemaakt, behalve voor eigen gebruik door XLBO.

De gegevens die XLBO in de bovengenoemde systemen en/ of software beheert, zijn enkel toegankelijk via bovengenoemde systemen en/ of software en zijn beveiligd met een wachtwoord/pincode en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar XLBO. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord, pincode of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website www.xlbo.nl beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

 

7. Uw rechten

Hieronder vind u puntsgewijs een opsomming van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

• Recht op inzage
U heeft recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar of telefonisch contact op te nemen met XLBO. U krijgt dan een overzicht van de gegevens die wij van u hebben vastgelegd.

• Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio.

• Recht op overdracht
Mocht u persoonsgegevens nodig hebben die door XLBO zijn vastgelegd in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient XLBO al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

• Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij XLBO vastgelegd zijn, dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Gevolg daarvan kan wel zijn dat het daardoor wel onmogelijk wordt voor Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio om de overeengekomen diensten te leveren.

• Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

• Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio uw gegevens gebruikt, dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@xlbo.nl onder toezending van een kopie id-bewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan uw paspoort, id-bewijsnummer en uw BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

8. Plichten

Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die noodzakelijk zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om met elkaar te communiceren gedurende de dienstverlening of om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze noodzakelijke gegevens niet worden aangeleverd, kan XLBO de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met XLBO met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daarvoor eerst uw toestemming worden gevraagd.

Xander Lammerink Bouwkundig Ontwerpstudio behoud zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer XLBO dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van XLBO te beschermen. Daarbij tracht XLBO altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

 

 

 

privacy@xlbo.nl │ 0541-712833
Boekweit 17 │ 7577 HM │ Oldenzaal
BTW id: NL001407339B88 │ KvK nummer: 71677428